Medlemskarta

OBS!

Överföringen av kontaktuppgifter till nya hemsidan är under utveckling.
Tillsvidare kan du nå kontaktuppgifter via gamla hemsidan (men viss information kan vara felaktig)

Dipen Purohit

Länsansvarig

Kommuner

Dipen Purohit

Kommunansvarig

Erika Olofsdotter

Länsansvarig

Tel: 0727 – 23 37 55

Kommuner

Ola Högberg

Kommunansvarig

Erika Olofsdotter

Kommunansvarig

Tel: 0727 – 23 37 55

Danny Fröberg

Kommunansvarig

Tel: 0701 – 00 80 36

Emma Garnäs

Länsansvarig

Tel: 0703 – 88 40 51

Kommuner

Emma Garnäs

Kommunansvarig

Tel: 0703 – 88 40 51

Saknas en lokalavdelning nära dig?

Kolla medlemskartan om det finns tillräckligt många medlemmar i din eller intilliggande kommuner och kontakta medlemsansvariga för att skapa er egna. Du kan även kontakta här ifall din lokalansvariga inte hör av sig.
DD Medlemsadmin
E-post